Categories Przemysł

Etykieciarki

Zakręcarki używane są do obsługi różnych rodzajów opakowań, dzięki odpowiednim głowicom, urządzenia te mogą szczelnie zamykać butelki i słoiki z tworzyw sztucznych lub szklanych, o różnych kształtach. Zakrętki, pobierane z podajnika lub, w przypadku zakręcarki półautomatycznej, umieszczonej na opakowaniu gotowego produktu przez operatora urządzenia, mogą być metalowe lub plastikowe, a urządzenie dokręca je z odpowiednio zaprogramowaną mocą i powoduje, że produkt znajdujący się wewnątrz pojemnika zostaje całkowicie odizolowany od otoczenia zewnętrznego, co gwarantuje świeżość zawartości opakowania oraz przydatność do konsumpcji w określonym terminie bez zmian w wyglądzie, składzie chemicznym i fizycznym.

Rodzaje zakręcarek

Zakręcarka automatyczna nie wymaga obsługi operatora. Pobierana przez ramię maszyny, z napełnionej kasety zakrętka, zostaje umieszczona na pojemniku, a następnie szybkimi ruchami głowicy z precyzyjnie obliczoną siłą, zostaje dokręcona na gwincie butelki lub słoika. Każda czynność wykonywana jest automatycznie przez maszynę.

W zakręcarkach półautomatycznych zakrętka umieszczana jest na opakowaniu przez operatora, a następnie dokładnie i szczelnie dokręcana przez urządzenie.

Zakręcarka pneumatyczna to urządzenie półautomatyczne, przeznaczone do zakręcania pojemników zakrętkami posiadającymi w niektórych modelach pierścień zabezpieczający. Jest to urządzenie posiadające swobodnie zawieszony pistolet dokręcający, którym operator dokręca zakrętkę umieszczoną na opakowaniu z tworzywa sztucznego lub szklanego, z gwintem wykonanym z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie zakręcarek w przemyśle

Zakręcarki półautomatyczne i pneumatyczne znajdują zastosowanie w małych przedsiębiorstwach, wytwarzających produkty w opakowaniach z zakrętkami, na niewielką skalę. Wydajność zakręcarki pneumatycznej obliczona dla jednego pracownika oscyluje w granicach do 1.000 opakowań w ciągu 1 godziny.

Zakręcarki automatyczne, niewymagające obsługi operatora, przeznaczone są do dużych zakładów produkcyjnych, gdzie ciągłość produkcyjna ma duże znaczenie. Wydajność zakręcarek automatycznych mieści się w przedziale około 70 sztuk gotowego produktu na minutę.