Categories Dom i ogród

Kiedy jest wymagany przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

W przypadku pożaru uruchomić powinien się system przeciwpożarowy. Jego zadaniem jest zapewnienie, aby wszystkie urządzenia przeciwpożarowe działały sprawnie i w sposób ciągły, tak aby możliwe było podjęcie akcji przeciwpożarowej, a osoby w niej uczestniczące nie były narażone na porażenie prądem. By zapewnić pracownikom optymalny poziom bezpieczeństwa, konieczna jest instalacja urządzenia nazywanego przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu.

Czym jest wyłącznik przeciwpożarowy?

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest urządzeniem wchodzącym w skład instalacji przeciwpożarowej. Jego zadaniem jest odcięcie dopływu energii elektrycznej w przypadku wybuchu pożaru. Wyjątkiem są urządzenia wykorzystywane przy akcji gaśniczej. Dzięki temu osoby uczestniczące w zdarzeniu oraz akcji ratunkowej mają zapewnione odpowiednie bezpieczeństwo. Ryzyko porażenia prądem w takich sytuacjach ograniczone jest do minimum.

Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Wyłącznik przeciwpożarowy zainstalowany musi być w każdym budynku, którego powierzchnia jest większa niż 1000 m3. Dotyczy to także obiektów posiadających strefy, w których występuje niebezpieczeństwo wybuchu. Przykładem takich budynków mogą być centra handlowe, hale produkcyjne, hale sportowe czy magazyny. Obowiązujące przepisy prawa określają także miejsce, w którym przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien się znajdować Musi on zostać zainstalowany w pobliżu wejścia do budynku lub niedaleko złącza. Ważne jest także właściwe oznakowanie wyłącznika. Oznaczony musi być symbolem białej błyskawicy na czerwonym tle. Dodatkowo pod symbolem należy umieścić napis „przeciwpożarowy wyłącznik prądu”. Wszystko po to, aby osoba uczestnicząca w akcji gaśniczej od razu mogła zlokalizować urządzenie i je uruchomić. W przypadku dużych budynków urządzenie powinno być sterowane zdalnie. Nowoczesne sprzęty tego typu są zupełnie bezobsługowe. Przykładem może być wyłącznik przeciwpożarowy ProJoy PEFS-EL40H-4 znajdujący się w ofercie firmy Kraina OZE.

Wybór przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Aby wiedzieć, jaki wybrać wyłącznik przeciwpożarowy, konieczne jest zapoznanie się z kryteriami. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na dane techniczne urządzenia. Wyłącznik powinien być dopasowany do typu instalacji elektrycznej. Pod uwagę bierze się napięcie znamionowe izolacji, prąd ciągły oraz łączony, a także przekrój przewodów elektrycznych. Drugim ważnym czynnikiem jest sposób montażu urządzenia. Trzeba wybrać między wyłącznikiem nadtynkowym i podtynkowym. Jeśli w ścianie znajduje się puszka z przewodami, to należy zdecydować się na urządzenie nadtynkowe. W innym wypadku wybór paść musi na wyłącznik przeciwpożarowy podtynkowy. Oczywiście sam montaż sprzętu nie powinien sprawiać żadnych problemów. Istotną rolę odgrywa również rodzaj toru prądowego. Jego zadaniem jest przewodzenie prądu, dlatego wyłącznik musi być do niego dopasowany. Warto także wspomnieć o samej wielkości urządzenia, którą dobiera się w oparciu o parametry miejsca montażu.

Przegląd wyłącznika przeciwpożarowego

Każdy wyłącznik przeciwpożarowy musi przynajmniej raz na rok przejść odpowiedni przegląd. Przeprowadzić może go wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie. Podczas przeglądu sprawdzane są takie elementy jak: właściwe umiejscowienie urządzenia, prawidłowe oznaczenie, stan techniczny, stan obwodów elektrycznych oraz samo działanie wyłącznika. Każdy przegląd kończy się spisaniem odpowiedniego protokołu.

Cena przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Co istotne, przeciwpożarowe wyłączniki prądu nie są urządzeniami drogimi. Koszt wyłącznika to zaledwie kilkaset złotych. Na urządzeniu nie powinno się jednak oszczędzać. Sprzęt dobrej jakości to gwarancja, że w razie nagłej potrzeby wyłącznik na pewno zadziała prawidłowo. Dodatkowo zakup dobrej jakości urządzenia to inwestycja na długie lata. Dobrze jest zatem postawić na przeciwpożarowy wyłącznik prądu pochodzący od renomowanego producenta.