Categories Porady

Prawo jazdy kat. C – jak je zdobyć?

Kierowca posługujący się prawem jazdy kategorii C uprawniony jest do prowadzenia pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony. W praktyce oznacza to, że może on kierować m.in. pojazdami ciężarowymi, czy maszynami rolniczymi. W wielu przypadkach posiadanie uprawnień z tej kategorii zapewnia zdobycie pracy w zawodzie kierowcy. Gdzie i jak zrobić prawo jazdy kat. C w Polsce? Jakie badania wykonać oraz kto może przystąpić do egzaminu? Podpowiadamy!

Prawo jazdy kat. C – nauka w ośrodku szkolenia kierowców

Osoby chcące przystąpić do egzaminu na prawo jazdy zobowiązane są do odbycia nauki w ośrodku szkolenia kierowców. Upoważnieni instruktorzy przeprowadzają kurs prawa jazdy, składający się z części teoretycznej i praktycznej. Kandydat na kierowcę powinien odbyć 20 godzin wykładów oraz spędzić 30 godzin na części praktycznej. Dopiero później może zapisać się na egzamin państwowy, którego koszt to 30 zł za teorię i 200 zł za praktykę.

Nauka jazdy kat. C Częstochowa odbywa się na samochodach ciężarowych. Jak można przeczytać na stronie oskprogress.pl. są to pojazdy przystosowane do przeprowadzania kursów, a więc kompleksowo oswajające kierowców ze swoją specyfiką. Z jakimi kosztami powinien liczyć się kursant? Wydatek mieści się zwykle w granicach od 2,5 tys. do ponad 3 tys. złotych. Do tego doliczyć należy ewentualne godziny dokształcające, a także koszt egzaminu państwowego. Pieniądze te należy jednak traktować jak inwestycję – posiadacz prawa jazdy kat. C może liczyć na zatrudnienie w wielu branżach, w tym m.in. jako kierowca zawodowy.

Jakie badania na prawo jazdy kat. C należy zrobić?

Przed zapisaniem się na kurs konieczne jest jednak dopełnienie kilku innych obowiązków. Kandydaci na kierowców powinni wiedzieć przede wszystkim, jakie badania na prawo jazdy kat. C wykonać. Podobnie jak w przypadku kat. B, na konsultacje należy się zapisać do lekarza uprawnionego do badań kierowców. W czasie spotkania sprawdzeniu podlega m.in. wzrok, słuch, czy koordynacja ruchowa. Co jednak najważniejsze, osoby chcące prowadzić pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, powinni zostać poddani badaniom z zakresu psychotechniki. Pozwalają one ocenić m.in. to, jak kursant zachowa się w trudnych sytuacjach. Z zaświadczeniem wystawionym przez lekarza należy udać się do Wydziału Komunikacji we właściwym Starostwie Powiatowym. Dopiero po uzyskaniu numeru PKK należy zgłosić się do wybranego ośrodka szkolenia kierowców – szkoła jazdy w Częstochowie.

Kto może przystąpić do egzaminu i jakie uprawnienia zdobędzie?

Osoby chcące wiedzieć jak zdać prawo jazdy kat. C muszą dowiedzieć się o warunkach, które musi spełnić kandydat na kierowcę. Może nim zostać osoba, która ma ukończone 21 lat – stanowi to różnicę w porównaniu do sylwetki kandydatów na kierowcę kat. B. Z ograniczenia wiekowego zwolnieni są jednak żołnierze, którzy prowadzą pojazdy zawodowo. W ich przypadku wystarczające jest osiągnięcie 18 roku życia. Co więcej, osoba ubiegająca się o prawo jazdy musi posiadać uprawnienia kategorii B. W przeciwnym razie nie będzie mogła przystąpić do nauki jazdy samochodem ciężarowym.

Po egzaminie kierowca zdobywa uprawnienia do prowadzenia pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony. Są to między innymi samochody ciężarowe, ciągniki rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne. Wyjątek stanowi autobus, którego nie można prowadzić posiadając prawo jazdy kat. C. Oprócz tego kierowca po zdanym egzaminie państwowym będzie mógł prowadzić zespół pojazdów, jeśli ten będzie składał się z wymienionych wcześniej pojazdów oraz przyczepy lekkiej. Dodatkowo dostanie on także prawo do kierowania pojazdami zaliczanymi do kategorii AM.

Decydując się na naukę jazdy kat. C w Częstochowie i innych miastach w Polsce należy wziąć pod uwagę wymienione kwestie. Trzeba pamiętać o wymaganiach dotyczących wieku kandydata na kierowcę, a także koniecznych do przeprowadzenia badaniach. Po otrzymaniu numeru PKK można zapisać się do ośrodka szkolenia kierowców i przystąpić do kursu nauki jazdy kategorii C.