Categories Porady

Jak rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą?

Uwolnienie od marudzącego przy każdym zadaniu szefa, praca na własny rachunek, przyświecający działalności cel, ale też z drugiej strony pełna odpowiedzialność i ogromne ryzyko – to tylko niektóre z cech, które charakteryzują własna działalność. W tym artykule dowiesz się, w jaki sposób założyć swoją jednoosobową działalność gospodarczą. Rejestracja JDG w CEIDG jest bezpłatna.

Jednoosobowa działalność gospodarcza 

Ustawodawca stworzył taką formę prowadzania działalności gospodarczej, aby ułatwić funkcjonowanie małym przedsiębiorcom, uprościć wymagane do spełnienia procedury. Nie muszą oni wówczas zakładać spółek, stowarzyszeń czy firm. Jednak prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej na rynku wiąże się z dużym ryzykiem i odpowiedzialnością za podejmowane samodzielnie decyzje. Kosztem niezależności jest konieczność posiadania niezbędnej wiedzy z zakresu podatków, marketingu czy finansowania przedsiębiorstwa zarówno w krótkiej, jak i w długiej perspektywie czasowej. Kluczowy dla prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej jest pierwszy rok, ponieważ zgodnie z danymi statystycznymi ok. 25% firm kończy lub zawiesza swoje przedsięwzięcie w przeciągu pierwszych 12 miesięcy. Dlatego tak ważne jest przygotowanie się do założenia JDG. Poza poprawnym założeniem, kwestiami prawnymi i formalnymi, warto poświęcić czas na opracowanie biznesplanu, rozważanie szans i ryzyka występującego w otoczeniu makroekonomicznym oraz przygotowanie, tak potrzebnej poduszki finansowej. Zadbaj o to, aby Twoja firma znalazła się w internecie na wysokiej pozycji, aby jej dane pojawiły się w http://www.tischer.pl – katalogu jednoosobowych działalności gospodarczych, tak aby jak największe grono potencjalnych klientów poznało Twoje usługi.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – definicja 

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców z dnia, jednoosobową działalnością gospodarczą nazywamy działalność, która jest zorganizowana, zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu oraz w sposób ciągły. Każdy z elementów tej definicji jest kluczowy dla charakterystyki tej formy prowadzenia firmy. 

Jak założyć JDG? 

Aby odpowiedzieć na pytanie jak założyć JDG, należy wejść na stronę ministerstwa, a następnie wypełnić formularz CEIDG-1. Forma wypełnienia formularza za pośrednictwem konta e-PUAP lub z użyciem podpisu kwalifikowanego jest najszybsza i najwygodniejsza. Jednak ustawodawca pozostawił także inne opcje, takie jak wizyta w urzędzie miasta lub gmina oraz wysłanie wypełnionego formularza za pośrednictwem listu poleconego. 

Nierejestrowana JDG

Z obowiązku rejestracji w CEIDG zostali zwolnieni przedsiębiorcy, którzy są osobami fizycznymi, a ich przychód w żadnym z miesięcy roku obrotowego nie przekroczył wartości 50% płacy minimalnej. W 2022 r. limit ten wynosi zatem 1505 zł. Ponadto zwolnieni są także przedsiębiorcy, którzy działają w branżach automatycznie wyłączonych, są to m.in.: agroturystyka czy rolniczy handel detaliczny.