Categories Porady

Kiedy sieje się rzepak?

Uprawa roślin należy do bardzo wymagających procesów. Rolnicy muszą zadbać o właściwie warunki glebowe, a także ścisłe trzymanie się kalendarza siewu oraz zbioru. Ponadto plany hodowców mogą zostać pokrzyżowane przez różne warunki atmosferyczne, ale i również szkodniki. Do jednym z najbardziej wrażliwych na termin siewu jest rzepak. W przypadku popełnienia pewnych błędów na tym etapie nie będzie można ich skorygować w kolejnych. Kiedy się sieje rzepak? Optymalny czas może być różny, w zależności od części Polski, a także ich warunków klimatycznych. Ponadto należy zwrócić uwagę na rodzaj rzepaku: ozimy czy jary. Dokładniej o tym, kiedy sieje się rzepak – więcej szczegółów w poniższym artykule.

Rzepak – co warto wiedzieć przed siewem?

Rzepak jest rośliną o bardzo wysokich wymaganiach glebowych. Najlepiej, żeby były bogate w próchnicę i makroelementy, takie jak wapń. Ponadto wilgotność podłoża powinna być dość dobra, jednakże nie mogą to być tereny podmokłe. Z tego względu najlepszym wyborem gleby będą te z klas: II-IIIB. W Polsce w przeciągu roku panują różne warunki klimatyczne. Na plonowanie szczególnie dla okresu wiosennego będzie dobrze sprzyjać duża wilgotność. Niekorzystny wpływ na efekt zbioru z pewnością wpłyną przedłużające się susze, w szczególności te, które wystąpią na początkowym etapie wzrostu. Ponadto rolnik powinien zadbać o odpowiedni skład gleby – powinna być bogata w minerały. Z tego względu do przedplonu dla rzepaku ozimego warto wykorzystać rośliny motylkowe czy strączkowe, takie jak koniczyna czerwona, lucerna czy nawet groszek, które wzbogacą podłoże w niezbędny azot. Nigdy nie można wykonywać kolejnego siewu na polu, gdzie w poprzednim roku był rzepak. W przypadku odmiany jarej najlepiej zastosować: ziemniaki, buraki cukrowe. Kiedy się sieje rzepak? Poniżej przedstawiono teoretyczne daty, a także najważniejsze aspekty siewu, w zależności od odmiany.

Rzepak jary – siew

Kiedy sieje się rzepak jary? Rzepak odmiany jarej należy wysiewać jak najszybciej to możliwe. Optymalnym terminem jest początek kwietnia, zaraz po rozmrożeniu i wyschnięciu gruntu. Nie należy również zbyt długo zwlekać z tym procesem. Według statystyk opóźnienie siewu o około dwa tygodnie może skutkować zmniejszeniem zbiorów nawet o ponad 20%. Wcześniejszy wysiewanie tej rośliny zapewnia nam większe plony, ale również lepszą jakość ziarno, poprzez zapewnienie dobrych warunków glebowych, m.in. wilgotności gruntu. Ponadto należy również zwrócić uwagę na gęstość wysiewu, którą należy dostosować do terminu oraz klasy ziemi. Kolejnym ważnym czynnikiem jest głębokość, na jakiej znajdą się nasiona. W przypadku rzepaku jarego powinna wynosić ok. 2 cm. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://superplony.pl/pl/c/Material-siewny/13.

Rzepak ozimy – siew

Kiedy sieje się rzepak ozimy? Rzepak ozimy najczęściej wysiewa się w sierpniu. Daty mogą się różnić w zależności od lokalizacji gospodarstwa w Polsce. W północno-wschodniej części kraju zazwyczaj siew rozpoczyna się wcześniej, tj. 5-15 sierpnia, ze względu na niższe temperatury zimą. Jednak rolnicy z południowo-zachodnich mogą zrobić to później, tj. 15-25 sierpnia. Podobnie jak w przypadku formy jarej, każdy dzień zwłoki z siewem może powodować o obniżenie plonów. Jeśli chodzi o głębokość i odstępy to jest ona bardzo podobna jak w przypadku wersji letniej. Głębokość wynosi około 1,5-3,5 cm. Wegetacja rzepaku ozimego trwa tak około 8-10 tygodni, aż do wytworzenia rozety (składającej się z 7-10 liści). Dzięki temu roślina będzie w stanie przezimować niskie temperatury. Ostatnie lata wykazały, że łagodne zimy pozwalały na stabilny rozwój rzepaku zasianego nawet we wrześniu. Jednakże warto zwrócić szczególną uwagę na odmiany populacyjne i dostosować uprawę.

Podsumowując, kiedy się sieje rzepak, należy zadbać o właściwe warunki glebowe, ale i kalendarzowe. Aby zbiór plonów był udany, rolnik powinien ściśle trzymać się określonych zasad wysiewu. Bardzo istotną regułą jest data, głębokość, rozstaw oraz miejsce, gdzie sadzimy roślinę. Kiedy się sieje rzepak ozimy czy jary, ważny również będzie rodzaj wcześniejszego przedplonu. Jedynie po zastosowaniu ścisłych reguł można oczekiwać udanych zbiorów.